Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

aKare olarak, Varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesinin sağlanmasını, İş sürekliliğimiz ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’mizin” ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi, taahhüt ederiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilkeleri olarak benimsemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.