KOBİ'ler İçin İş Güvenliği ve Sağlığı Yazılımı: Güvenli ve Verimli İşyerleri İçin Çözüm

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış olan aKareISG, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini basitleştiren, etkili ve erişilebilir bir yazılım platformudur.

KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan yazılımımız, işletmelerin İSG süreçlerini kolayca yönetmelerini sağlar. Risk değerlendirmeleri, eğitimler, acil durum planları gibi kritik İSG unsurlarını entegre bir şekilde izleyin ve yönetin.

Kullanıcı dostu arayüzü ve basit kullanımıyla, KOBİ'lerin bile kolaylıkla benimseyebileceği bir yazılım sunuyoruz. Hızlı uygulanabilirlik ve anlaşılabilirlik, işletmelerin hızla İSG yönetimini geliştirmesine olanak tanır.

Saha Denetim-Checklist:

Konularına göre rutin bir soru listesi hazırlayabilir, bu soruları düzenli olarak cevaplayarak, kurumunuzdaki İSG faaliyet ve durumu aylara göre gelişimini analiz edebilirsiniz. Tamamladığınızda Müdürünüzün ekranına otomatik olarak düşer.

Ecza Deposu İlaç Takip:

Kurumunuzdaki aldığınız ve dağıttığınız ilaçları takip edebilir, son kullanma tarihlerini izleyebilirsiniz.

Personel Performans Analiz:

Uzman ve hekimlerin yaptığı işlem ve faaliyetlerine dayalı olarak performans değerlendirmesinin dönemsel olarak takip ve kontrolünü yapabiirsiniz.

ISO Standartında Belgelendirme:

Bütün çıktılarınızı özelleştirip, kendi ISO standartınıza uygun hale getirerek çıktı alabilirsiniz.

Disiplin Cezaları Takip:

Çalışanlarınızın aldığı disiplin cezalarını takip edebilirsiniz.

Maliyet Modülü:

Oluşturduğunuz DÖF'ler için maliyet belirtebilir, müdürünüze onaylatabilir, atadığınız kişinin bu döfü kapatmasını ve oluşan maliyeti sisteme girmesini sağlayabilirsiniz.

SelfServis Modülü :

Çalışanınızın sizin verdiğiniz yetkiler ölçüsünde kendi bölge ve yetkisi dahilindeki İSG faaliyetlerini izleyip, ramak kala, iş kazası bildirimi, döf kapatma ve onaylama, hekim randevu alma gibi işlemleri yapabileceği web arayüzü.

ManagerWEB Modülü :

Kurumunuzdaki müdür, genel olarak bütün lokasyonlardaki faaliyetleri pasif olarak izleyip, konsolide olarak lokasyonlardaki gelişimini takip edebileceği web arayüzü.

KKD Stok-Maliyet Takip Modülü :

Çalışanlarınıza verilen kişisel koruyucu donanımı takip edebilir, rutin dağıtımını planlayabilir ve izleyebilirsiniz.

Doküman Yönetim Modülü :

Oluşturduğunuz dökümanları, süreli-süresiz olarak onaya açıp, belirlediğiniz kişilerin onaylaması (opsiyonel e-imza ile) ile sürecin takibi ve yönetimini sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve kayıt için web sitemizi ziyaret edin. Güvenli bir gelecek için bugün adım atın!"