aKare Bilişim

1989 yılından beri sektörde olan firmamız, yıllar içinde yazılımın birçok dalında başarılı uygulamalar yaparak, her zaman en iyiyi ve müşteri memnuniyetini hedeflemiştir.

2000 yılından beri aKareCLOUD olarak kendi lokasyonlarında sunucu barındırma ve güvenliği hizmetleri vermektedir.

Kendi Bünyesinde barındırdığı ISO27001 baş denetçileri ve C.E.H. sertifikalı White Ethical Hacker kadrosu ile sistem ve yazılım güvenliği konusunda uzmanlaşmış aKarePENTEST birimi ile penetrasyon ve denetim hizmetleri vermeye başlamıştır.

2010 yılında çıkan iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren dershaneler için sektördeki ilk online eğitim yazılımını yapmış ve hala Türkiye çapında onlarca eğitim kurumunun alt yapı desteğini sağlamaktadır.

2012 den itibaren de aKareİSG projesi üzerine İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü TEKNOKENT te geniş bir kadro ve altyapı ile Türkiye’nin bir çok ilindeki OSGB, kobi ve kamu kurumlarına hizmet vermektedir.

BGYS Politikamız

aKare olarak, Varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesinin sağlanmasını, İş sürekliliğimiz ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’mizin” ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi, taahhüt ederiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilkeleri olarak benimsemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.

Arge Faaliyetlerimiz

İstanbul Üniversitesi TEKNOKENT te faaliyetlerini yürüten firmamız, kurulduğu ilk günden beri AR-GE ye öncelik vermiş ve bu yönde çalışmalarını gerek akademik olarak gerek teknolojik olarak devam ettirmiştir.

Faaliyetini yürütmekte olduğumuz AR-GE faaliyetlerinden bazıları ;

  • IOT ile sahadan veri toplama
  • Mekanik cihaz kontrolü ve robotik faaliyetler
  • Yapay zeka çalışmaları
  • Big data veri analiz metodolojileri
Çözüm Ortaklarımız
Çözüm ortağı olarak işbirliği yaptığımız e-imzatr yurt çapında yaygın ağı ve nitelikli destek birimi ile ihtiyacınız olan nitelikli e-imza'yı sorunsuz, hızlı ve özel fiyatlarla temin etmenizi sağlayacaktır.
PayU yapıtığımız anlaşma ile artık OSGB'ler müşterilerinden tahsilat yapabilmektedirler.
Kurumsal Bilgilerimiz
Ünvan
: aKare Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Vergi Dairesi / No
: Avcılar / 013 065 1491
Ticaret Sicil No
: 981915-0
Banka
: Garanti Bankası E5 Avcılar Şubesi
Banka Hesap No
: TR 85 0006 2001 5280 0006 2996 55