Saha içinde hizmet verdiğiniz firmaları aKareISG üzerinden takip edebilir, faaliyetleri yürütebilirsiniz.

İşiniz için en yakın yardımcınız aKareISG.

İSG Yazılımı İçeriği
 • Risk Analizi (Matris,FineKinney,3T,Hazard Rating,Checklist)
 • DÖF Takibi
 • Tehlike Analiz
 • Ramak Kala
 • Tespit Öneri Defteri
 • Eğitim Düzenleme-Sertifika Basma
 • Yıllık Çalışma Planı
 • Yıllık Eğitim Planı
 • Acil Eylem Ekibi-Planı
 • Acil Durum Tatbikat
 • Kurul Tanım ve Toplantı Düzenleme
 • İç Yönetmelik Oluşturma
 • Çalışan İSG Kitabı
 • KKD Dağıtım ve Takip
 • İş Kazası Takip ve Analiz
 • Alt İşveren Takip
 • Ekipman Takip
 • Talimat Havuzu
Hekim Paketi
 • Periyodik Muayene Düzenleme
 • İşe Giriş-Çıkış-Dönüş Muayeneleri
 • Reçete Düzenleme
 • İlaç ve Ecza Deposu Takibi
 • Aşı Takibi
 • Gebe-Emzikli Takip
 • Tetkik Takibi
 • Diyabetli Hasta Takip
 • Raporlu Hasta Takip
 • Ortam Koşul İzleme
 • Alerji Takibi
 • Zehirlenme Vaka Bildirim Formu
 • Bildirimi Zorunlu Hastalık Formu
 • Grafi Raporlarını Arşivleme
 • Webcam ile Hasta Fotoğrafı Çekebilme
 • Toplu Tetkik Planlama ve Uygulama
 • Sağlık Raporları Düzenleme
 • Protokol Defteri Takibi